Søg

Klubberne i klubben spiller en vigtig rolle og skaber et socialt fællesskab der styrker båndene mellem medlemmerne.

Klubber i klubben giver medlemmerne mulighed for at dyrke deres interesse for golf sammen med ligesindede og samtidig opbygge og pleje relationer og venskaber. 
For nye medlemmer er klubberne en god måde at blive integreret i klublivet på, og lære andre medlemmer at kende. Ved at deltage aktivt i en af klubberne i klubben kan man få et indblik i det sociale og sportslige miljø og føle sig mere tilpas.
Interesserede medlemmer kan møde op til matcher eller kontakte udvalgsmedlemmerne i klubberne, for at få mere information og eventuelt deltage.
Klubber i klubben spiller en central rolle i at fremme fællesskabet og styrke medlemmernes tilknytning til klubben. 

Tirsdagsdamerne er en klub i klubben for alle kvinder, som er medlem i Struer Golfklub, uanset alder og handicap.

FORMÅL: Formålet med tirsdagsdamer er at få hyggelige golfrunder, samt at skabe fællesskab og socialt samvær. Det giver dig mulighed for at finde nye golfvenner at spille med

TILMELDING, PRIS OG MATCHINFO

Der spilles tirsdag formiddag, og det er ikke et krav at spille hver tirsdag. Du tilmelder dig via Golbox om mandagen og der spilles i 3 rækker, du kan vælge at spille 9- eller 18 huller. Golfbox opretter automatisk grupperne, derefter sendes mail om starttid og medspillere. Der betales et startgebyr, som dækker præmier (pt. 10 kr. pr gang) årligt kontingent er pt. 50 kr. Matchlederen indberetter scores efter alle matcher.

OPSTART

Golfsæsonen starter første tirsdag i marts (sammen med generalforsamlingen) og slutter den første tirsdag i december (Hvor der afholdes julefrokost). Vi spiser sammen den 1. tirsdag i hver måned. I foråret arrangeres en 2 dages udflugt og en 1- dages udflugt om efteråret

Er du ny og vil gerne prøve at spille med, eller ønsker yderligere oplysninger om TIRDAGSDAMER, er du ALTID meget velkommen til at kontakte èn i bestyrelsen eller kontakte et af vore medlemmer.

Vi vil glæde os til at byde dig VELKOMMEN

Formand
Anna M. Schødt 
2576 7775 
oddesund1950@gmail.com

Næstformand
Sonja Borum
2043 5446
s.borum@hotmail.com

Kasserer
Tove Møller
2331 4680
tove.moeller@get2net.dk

Scoreklubben er en klub i klubben for kvinder fra 18 år. Formålet med denne klub er at få nye relationer som du kan spille golf med. Den sidste tirsdag i måneden, er der fællesspisning for de der har lyst til det. Klubben tager på udflugt en gang om året, hvor der spilles en anden bane.

Vi spiller forskellige matchformer, for at lære nyt og gøre runderne lidt mere interessante. Scoreklubbens navn kommer af at score mange point på banen, nogle gange lykkes det – andre gange ikke. Er du ny og vil du gerne prøve at spille med, er du velkommen til bare at booke en tid i det reserveret tidsrum og/eller at kontakte en i matchkomiéen, så vil vi meget gerne tage dig med.

TILMELDING OG TIDSPUNKT:

Vi spiller hver tirsdag, primært om eftermiddagen.

Du tilmelder dig via Golfbox. Der kan spilles i løbet af hele tirsdagen, men af sociale hensyn anbefales det, at deltagerne blander sig så meget som muligt – og helst om eftermiddagen i tidsrummet kl.14:30-16:30, hvor der er reserveret til scoreklubben i Golfbox

Det er ikke et krav at du spiller hver tirsdag.

SPILLE INFO:

Vi spiller i 2 rækker:

A: hcp 0-21,9 (18 hullers slagspil)

B: hcp 22,0-99 (18 hullers stableford)

MATCH-INFO:

Dags-hcp er gældende for, om du spiller i A- eller B-rækken.

INDEN START tilmeldes dagens match i GolfBox, du booker en tid i GolfBox OG matchfee kr.30 betales via MobilePay til 7863dm.

Den sidste tirsdag i måneden spilles ud fra en startliste ca. Kl.14:30-16:30 med efterfølgende spisning.

Matchkomitéen indberetter scores løbende efter alle matcher.

Match afvikles tirsdage i månederne april, maj, juni, august og september.

MATCHKOMITÉ:

Anitta Olsen Tlf.: 2849 4634 Lotte Gross Tlf.: 6029 9035 Bente Vestergaard Tlf.: 4093 8284

Folder – med mere info om Scoreklubben – vil være at finde i damernes omklædningsrum fra april.

Oldboys spiller golf hver mandag hele året. Klubben er for alle mandlige medlemmer, som er frigivet til stor bane, og som er fyldt 55, pt er vi ca. 100 medlemmer, du er meget velkommen til at deltage.

FORMÅL OG DELTAGELSE

Klubbens formål er at samle medlemmerne til fælles hyggelige turneringer, og efter turneringerne er der socialt samvær i klubhuset, med mulighed for fællesspisning.

TILMELDING, PRIS OG MATCH INFO:

Tilmelding sker via Golfbox senest søndag kl. 17:00. Ved tilmelding vælges om man vil spille 9 eller 18 huller, og om man ønsker at spise.

18 hullers matchen starter kl. 8:00 om sommeren og 9:00 om vinteren – Opdeles i op til 3 række efter handicap (A, B og C). Der spilles stableford i B- og C-rækken, mens A-rækken spiller slagspil.

9 hullers matchen (klub 9) starter ca. kl. 9:30 om sommeren og 10:30 om vinteren – Opdeles i op til 3 rækker efter handicap (D, E og F). Alle spiller stablefor

Turneringsgebyr er 20 kr. pr. match, + betaling for mad, hvis man ønsker at spise.

Ud over mandagsturneringerne arrangeres der fælles matcher med Lemvig, Sydthy og Nordvestjysk. Hver af de 4 klubber er værter ved en match.

Tirsdag efter pinse (vi spiller ikke 2. pinsedag) har vi en match ”mod” tirsdagsdamerne.

I august-september afholdes en årlig tre dages udflugt med golf og hygge. De sidste år er udflugten arrangeret i samarbejde med tirsdagsdamerne.

Har du lyst at høre mere om klubben og afprøve om det er noget for dig, så tøv ikke med at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne! Vi har plads til flere, og vi vil gerne være med til at give dig en god oplevelse sammen med jævnaldrende på vores dejlige golfbane.

Du finder info omkring turnering på Old Boys turneringskalender HER

OLDBOYS BESTYRELSE Du finder info omkring Old boys bestyrelse HER

.

FORMÅL
Onsdagsherrernes formål er at få et hyggeligt spil golf under de givne matchproportioner, herunder at støtte juniorarbejdet i klubben, samt andre aktiviteter i klubbens efter matchudvalgets beslutning.

TILMELDING, PRIS OG TIDSPUNKT

Onsdagsherrerne starter den 5. april, og spiller hver onsdag. Du tilmelder dig via Golfbox. Det er en social match, og det er for alle, så vis hensyn og tag andre med, hvis der er plads i bolden. Informationer i sæsonen vil løbende blive bragt på onsdagsherrernes Facebook side med navnet: Onsdagsherrerne. Her kan du tilmelde dig. Vi er pt. 155 medlemmer.

Prisen er 30 kr pr. gang eller 500 kr. for hele sæsonen.

HVEM KAN DELTAGE? Alle mænd med banetilladelse og medlem af Struer Golfklub (min. 18 år – fylder 18 år i 2023)

SPILLE INFO Der spilles 22 matcher – man behøver ikke at deltage i alle for at være med. Starttider er fra solopgang til kl. 17.00. Find en Tee-tid der passer dig – hvis du ikke kender nogen, og ønsker at

deltage så kontakt en fra Matchkomiteen, så tager de dig med. Der spilles i 3 rækker. Rækkeinddelingen foretages ud fra Hcp 0 – 21,9 spiller Slagspil i A + B Rækkerne Deltagerne deles i to lige store rækker.C Rækken er for Hcp > 22,0 spiller Stableford.

GUNSTART

På sidste onsdag i månederne, april – maj – juni – august afvikles Gunstart. Start kl.16.15

Gunstarten vil blive afholdt som Match i Matchen med egne præmier. Her vil desuden være udlevering af præmierne til månedens vindere på par 3 hullerne.

Gunstart er lig med fællesspisning, og der vil blive serveret, når din bold kommer ind, altså ingen ventetid.

Vi ser frem til en god sæson med fine scores.

MATCHKOMITE

Kim Madsen Tlf: 6166 7471

Peter Boisen Tlf: 4221 7271

Jørgen Vestergaard Tlf: 4245 1565

Torsdagsklubben er for alle, der er fyldt 60 år. Vi er en klub, der bygger på socialt samvær og går 9 huller, torsdag formiddag.

MATCH INFO, PRIS OG TILMELDING
I sommerhalvåret mødes vi kl. 8.00 og spiller ud kl. 8.30 og vinterhalvåret mødes vi kl. 8.30 og slår ud kl. 9.00 Vi prøver andre spilleformer, f.eks. Fourball, Greensome og Texas Scramble. Vi spiser sammen af og til. Du behøver ikke at tilmelde dig, du skal blot møde op.

Vi har en sommerudflugt med overnatning i juni måned, samt en dagstur i august – september. Vi har generalforsamling og julefrokost i december. Kontingent er 50 kr. Greenfee 10 kr. Vil du vide mere om klubben, eller er du ny og ønsker at deltage, så tøv ikke med at kontakte en i bestyrelsen.

BESTYRELSE

Formand: Maren Jensen Tlf.: 5166 5514 Mail: marenbjensen@gmail.com

Kasserer: Irma Vang Tlf.: 2174 5083 Mail: ivpdk@hotmail.com

Sekretær: Tage Øe Tlf.: 2099 0082 Mail: oetage@gmail.com

Er den perfekte overgangsklub for nyligt frigivne (begyndere). Klubben er for dig der gerne vil blive bedre og mere rutineret i at spille på den store bane. Der spilles på torsdage – så vidt muligt efter normal arbejdstid, og der spilles altid kun 9 huller.

FORMÅL OG INFORMATION
Formålet med Club 37 er at fastholde medlemmer efter frigivelse og give alle mulighed for at spille med andre på samme niveau. Du får mulighed for at få nye golfvenner og danne klub relationer. Alle frigivne med et HCP på 37 til 54 er velkommen til at blive medlem af Club 37.

Når dit handicap kommer under 37 har du herefter mulighed for at deltage i andre af klubberne i Struer Golfklub. Du må gerne blive i Club 37 året ud, i det år hvor du er nået niveauet 37.

En gang om året ved sæsonafslutning, spiller vi mesterskabsturnering, som planlægges i samarbejde med vores PRO. Vi spiller golf hele året, hvis banerne tillader.

Vi har en Facebook gruppe som hedder ”Club 37 Struer Golfklub”. her finder du oplysninger og tiltag for C37, vi opfordrer dig derfor til at blive medlem af denne gruppe. Club 37 bakker op omkring Struer Golfklubs øvrige matcher og arrangementer.

TILMELDING, PRIS OG TIDSPUNKT
Du tilmelder dig, via Golfbox senest kl. 16, dagen før match. Samme dag inden kl. 21.00 vil du modtage en starttid med banestart og medspillere på mail. Det koster 20 kr. at deltage og du betaler ved tilmelding på MobilePay til 9361WV. Beløbet dækker udgifter til præmier og Club 37 kassebeholdning.

SPILLEINFO
Der uddeles præmier til den højeste score i hver gruppe med fordelingsnøgle 75% til præmier og 25% til klubkassen. Præmier vil fortrinsvis være gavekort eller varer fra Pro-Shoppen eller Golf Cafe Humlum. Der spilles i følgende grupper:

A: HCP 37 til 43

B: HCP 43,1 til 48

C: HCP 48,1 til 54

GolfBox opretter automatisk grupperne, og fordeler spillerne på tværs deraf. Scorekort printes forud for turneringstart. Scorekort skal godkendes af markøren inden de overdrages til Turledelsen, som herefter indberetter scores og opgør præmiefordeling. Alle Scorekort skal indleveres til turledelsen.

MATCHKOMITEE
Club 37 ledes af to medlemmer, som til sammen udgør klubudvalget og fungerer som turneringsledere. Ved tvivlsspørgsmål er du meget velkommen til at kontakte en af dem, og høre hvordan du kommer i gang.

Michael Kristensen Mail: michael.1956@icloud.com

Claus Noer Mail: clausnoer@gmail.com